Creative Commons licenser och svensk rätt

Olika rättsystem förhåller sig till avtal och licenser till varandra på olika sätt. I svensk rätt görs det ingen väsentlig skillnad mellan licenser och avtal. I det svenska rättssystemet använder vi oss av avtalslagen för licenser och olika licenssystem som Creative Commons eller andra s.k. Copyleft licenser.

Ett avtal är en bindande överenskommelse för de parter som ingår i avtalet. Det viktigaste är att de parter som ingår ett avtal är bundna av alla de förpliktelser som uppstår genom överenskommelsen (avtalet) under hela perioden som överenskommelsen gäller, alltså under hela avtalsperioden. Överenskommelsen är bindande, vilket innebär att parterna kan använda sig av rättsliga påföljder om någon av parterna eventuellt begår ett avtalsbrott eller gör avvikelser från överenskommelsen.

Eftersom avtalet är bindande och rättsliga påföljder kan förekomma, är det viktigt att förtydliga formerna för hur avtalet uppstår.

Det grundläggande synsättet på avtal är att de uppkommer genom utväxling av anbud och att avtalet sluts genom att parterna accepterar ett samstämmigt innehåll. Detta innebär att den bindande förpliktelsen (avtalet) uppstår när anbudsgivarens villkor accepteras av motparten.

Men det vanligaste när vi ingår avtal är dock inte att vi förhandlar om varje detalj, utan vi ingår vanligt återkommande avtal, som när vi köper flygbiljetter, försäkringar eller datorprogram. Vi ingår dessa avtal i vår vardag vilket gör att  vi lätt glömmer bort det komplexa innehållet som dessa avtal de facto innebär.

I vår vardag ingår vi en mängd standardavtal som har utvecklats över tid. Standardavtalen innebär dock bindande villkor, som lagstiftaren har en föreställning om att alla läser och förstår. På samma sätt gäller avtalsrätten för Creative Commons licenserna.

Creative Commons licenserna innebär att ett verk som är licensierat under en licens får användas i enlighet med licensen eller det avtal som följer med verket. Precis som i de standardavtal som vi ingår i vardagen så är vi bundna av avtalet lika länge som avtalstiden, och avtalet följer med verket. Precis som i all avtalsrätt så är avtalet bindande och vid brott mot avtalet så kan rättsliga påföljder förekomma.

Läs även Karl Jonsson och Stellan Björnesjos examensarbete Creative Commons licenser i svensk rätt En analys av tillämpligheten samt anpassning till svensk rätt

Ett svar på ”Creative Commons licenser och svensk rätt

  1. Pingback: #94 Creative commons | Studio By The Sea

Kommentarer är stängda.