Digital elevkompetens

Om du börjat använda EU:s självskattningsverktyg SELFIE, kanske du som jag funderat på översättningen av H7 under ”Elevers digitala kompetens” (Område H). Svarsalternativen använder en femgradig Likert-skala. H1 Säkert agerande: På vår skola lär sig eleverna att agera på nätet … Läs mer