Om Jonas Bäckelin

Initiativtagare till ett svenskt chapter för Creative Commons Global Network och är verksam som administratör för Edcamp Sverige.