Creative Commons Sverige tittar över de nya licenserna

Vi på Creative Commons Sverige har inlett arbetet med att översätta de nya versionerna av licenserna. I slutet av förra året kom version 4.0 av Creative Commons licenserna och vi arbetar med att starta projektet med att översätta dessa till svenska.