CC gör tidigare osynligt material lätt tillgängligt för bl a utbildning och forskning #cc10

 449 Retry With (Microsoft) av K. Alexanderson CC (by)

Vem är du?

Jag heter Johanna Berg och jobbar på Digisam – Nationellt sekretariat för digitalisering, digitalt bevarande och digitalt tillgängliggörande av kulturarvet – på Riksarkivet.

Varför använder/är du engagerad i Creative Commons?

En av mina uppgifter är alltså att stödja museer, arkiv och bibliotek i det breda samhällsuppdraget att göra så mycket kulturarvsmaterial som möjligt lätt att hitta och använda, för alla! Många institutioner har man haft en känsla av att det målet på något sätt är i konflikt med upphovsrättslagen, och den känslan har hämmat arbetet. CC erbjuder de verktyg som behövs för att jobba sig genom den konflikten och det är fantastiskt värdefullt. Till licensernas fördel talar bl a att de är lätta att förstå och använda, internationellt giltiga, maskinläsbara och stödda av europeiska initiativ som Europeana. Som jag ser det har CC-systemet redan idag bidragit till att minska förvirringen på upphovsrättsområdet och göra tidigare osynligt material lätt tillgängligt för bl a utbildning och forskning. Och vi är bara i början!

Detta inlägg är en del av Creative Commons 10-års jubileum, vi behöver ditt stöd och du får gärna ge oss en födelsedagspresent, genom att donera till vår verksamhet.