Creative Commons tar hänsyn till det juridiska ramverket och gör det enkelt #cc10

Bright eyes in the dark av K. Alexanderson CC (by)

Vem är du?

Jag heter Jonas Öberg och har sedan förra året uppdraget att koordinera Creative Commons i Europea och Centralasien. Samtidigt är jag VD för Morus konsult AB, ett företag som arbetar med juridik & praktik inom öppenhet, helt kort. När jag tog rollen som regionkoordinator förra året så gjorde jag det efter att ha drivit ett nätverksprojekt för Creative Commons i Norden.

Varför använder/är du engagerad i Creative Commons?

Mitt intresse för Creative Commons sträcker sig dock längre bak i tiden än så och första gången jag träffade Larry Lessig var snart tio år sedan, när han vunnit Free Software Foundation’s pris för främjandet av fri programvara. Jag intervjuade honom om hans arbete med Creative Commons och tog från den intervjun främst med mig hans förklaring av att det han arbetade med inom Creative Commons: universell tillgång till forskning, utbildning och fritt deltagande i kultur, var samma fråga om öppenhet som man arbetat med sedan början av 80-talet inom fri programvara, men i en annan kontext.

Under åren som gått så har vi sett många trender mot en ökad öppenhet: fri programvara, fri kultur, open access, öppna data, öppna standarder, med mera. För att ta höjd för de juridiska frågor som den här ökade öppenheten för med sig används idag Creative Commons’ licenssystem i en klar majoritet av fallen. Det här är styrkan med Creative Commons och anledningen till att jag tycker det är så viktigt: oavsett vilket område man arbetar inom behöver hänsyn tas till det juridiska ramverk vi har omkring oss när det gäller upphovsrätt. Creative Commons gör det enkelt att förhålla sig till det ramverket. Och det görs på ett sätt som varken är påtvingande eller komplicerat.

Detta inlägg är en del av Creative Commons 10-års jubileum, vi behöver ditt stöd och du får gärna ge oss en födelsedagspresent, genom att donera till vår verksamhet.