Creative Commons är en nödvändig grund för att Wikipedia ska fungera #cc10

102 Processing av K. Alexanderson CC (by)

Vem är du?

Mitt namn är John Andersson och jag har varit volontär och administratör på Wikipedia i sex år. Sedan juni i år jobbar jag heltid på Wikimedia Sverige med projektet Europeana Awareness. Inom ramen för det projektet samarbetar Wikimedia Sverige med Europeana för att försöka utveckla lösningar och samarbetsformer som gagnar oss båda. Tanken är dock att det även ska gagna alla de arkiv, bibliotek och museer (vad vi oftast helt enkelt kallar ABM-sektorn) som vi samarbetar med. Både Wikimedia Sverige och Europeana ser ett behov av att öppna upp institutionernas samlingar och låta befolkningen mer aktivt ta del av dem! Både mitt jobb och min fritid kretsar alltså runt Creative Commons – och jag är mycket glad att så är fallet!

Varför använder/är du engagerad i Creative Commons?

För att alla behöver tillgång till strukturerad information för att kunna fatta informerade och korrekta beslut, vilket är centralt i alla samhällen, inte minst i en demokrati. Det är viktigt att kunskapen är fritt tillgänglig för alla människor om vi vill minska klyftorna i världen. Wikipedia bidrar till detta och Creative Commons är en helt nödvändig grund för att det ska fungera.

Detta inlägg är en del av Creative Commons 10-års jubileum, vi behöver ditt stöd och du får gärna ge oss en födelsedagspresent, genom att donera till vår verksamhet.