Gör Creative Commons någon skillnad?

Att vara engagerad i arbetet med att sprida kunskap och användande av Creative Commons licenserna är många gånger givande. Det kan dock vara svårt att få syn på effekten av Creative Commons.

Inför att jag åkte till Malmö för någon vecka sedan för att göra en Pecha Kucha om Creative Commons i skolan, ställde jag mig just frågan: Vilken roll spelar Creative Commons i skolan? Och gör Creative Commons någon skillnad?

Det jag ser genom mitt arbete på .SE, med Internet i skolan och Webbstjärnan är att det finns många möjligheter som ett medvetet arbete med Creative Commons licensierat material. Genom att använda CC-licensierade bilder, filmer, musik etc kan barn utveckla sin kreativitet och få möjlighet att skapa med andras material som utgångspunkt. I vissa exempel så syns lekfullheten så tydligt, som t.ex i denna bearbetning gjord av en grupp elever på Nacka Gymnasium.

Läraren (Per Falk) vars elever gjorde den berättade om arbetsglädjen, skratten och lusten kring att få bearbeta och skapa utifrån (i det här fallet min bild). Det är för mig ett lysande exempel på hur kunskaper kring Creative Commons berikar skolarbetet.

I Webbstjärnan ser vi många andra exempel och här på vår blogg har flera lärare och elever berättat om sitt arbete med Creative Commons, och Creative Commons betydelse för skolarbetet. Allt ett tecken på att kunskaper och användandet av Creative Commons skapar möjligheter för den som använder CC att dela sina kunskaper och sin kreativitet. Men även att Creative Commons gör att vi kan uppnå visionen.

Our vision is nothing less than realizing the full potential of the Internet — universal access to research and education, full participation in culture.

4 svar på ”Gör Creative Commons någon skillnad?

  1. Jag minns en tid då kollegor låste sina skrivbordslådor för att ingen skulle kunna kopiera deras stenciler eller låna deras OH-blad… För mig handlar nätet om en annan kunskapssyn som bygger på att dela. Att dela på framsteg, kunskap och idéer, att väcka tankar genom att dela kreativitet och inspiration. Att ge oss själva en möjlighet att bekräfta varandra. För mig som lärare ser jag själva delandet som en huvudsaklig del av kärnuppdraget – inte kan jag väl vilja begränsa spridandet av erfarenheter och kunskap? =)

  2. När det gäller CC så kan man ju börja i den verksamhet man själv arbetar inom. Det arbete som vi lärare skapar är inte vårt eget egentligen utan tillhör vår arbetsgivare dvs kommunen. Så med andra ord så ska egentligen mitt arbete delas med mina kollegor på skolan och till mina övriga kollegor i kommunen. Men så sker inte eftersom många lärare anser ”att det är mitt”. Det finns nog inte någon annan arbetsgivare som skulle acceptera detta. En som arbetar för Astra Zeneca kan ju inte hålla sin kunskap för sig själv utan delar naturligtvis med sig av den till alla inom företaget oavsett i vilken världsdel övriga verksamheter finns. Starta med CC i den egna verksamheten och inte genom att ”vi letar på nätet, allt är gratis på nätet osv” Djungeln på Internet är ju så stor att man nu betalar för licensierade delningsfiler.
    Längtar tills den dagen kommer då en rektor har styrka nog att fatta beslut som gäller för hela skolan, hela undervisningen för alla. Dvs inte låter lärarna stänga in sig i sina klassrum i hopp om att eleverna där får samma möjlighet till utbildning som eleverna i klassen bredvid. Vad säger att ett barn har tur eller förbannad otur att hamna i rätt eller fel klass beroende på hur läraren utbildar och med vad?

    Time to open your eyes

Kommentarer är stängda.