Creative Commons 4.0

I går lanserades en wiki för offentlig diskussion av nästa version av Creative Commons licenser. CC prövar nu en ny metod för att uppdatera licenserna. Tidigare har ett utkast producerats internt och sedan publicerats med möjlighet att kommentera.  Den här gången är processen offentlig från början.

Under processens gång kommer minst två utkast att publiceras. Det första är planerat till februari 2012 och förhoppningen är att version 4.0 av licenserna ska vara klara i slutet av 2012. Utöver wikin kommer liksom tidigare även  maillistan cc-licenses att vara en central del av diskussionen.

Ämnen som troligen kommer att leda till livliga diskussioner är t.ex. den ideella rätten, definitionen av IckeKommersiell, omfattningen av DelaLika och hur man ska hantera databasrättigheter.