Creative Commons is the coolest thing

Jag är tillsammans med min kollega Pernilla Rydmark på .SE i SanFrancisco och i samband med vår besök så passade vi naturligtvis på att hälsa på Creative Commons i Mountain View. De sitter i en kontorsbyggnad i samma förort som Google har sitt högkvarter. Jag och Pernilla hade fått en inbjudan att vara med på veckans personalmöte och jag hade blivit tillfrågad om att prata lite kort om de projekt som vi på Creative Commons Sverige har. Mitt naturliga val var naturligtvis att prata om skolan och mitt samt .SE:s arbete med Webbstjärnan där Creative Commons är en naturlig del.

Efter personalmötet så hade vi ett mer informellt möte med Cabel Green som är Director of Global Learning och som håller på att utveckla en utbildningsstategi för Creative Commons. Samtalet var spännande och vi kom att beröra många intressanta och givande ämnen som:

  • att Creative Commons licensiera öppna lärresurser
  • Google, Bing, Yahoos samarbete kring metadata,
  • när barn vill använda licensierna
  • rädslan för att licensiera material för att det ska komma i felaktiga händer
  • med mera…
Cable Green berättade också en underbar liten anekdot om en fjortonårig pojke som remixade videomaterial som han hittade på YouTube, och efter att Google lanserat Creative Commons licenser så hade han insett att de filmerna som låg under CC de fick han redigera, bearbeta och skapa utifrån och när han hörde att grannen sökt arbete på Creative Commons hade han sagt:
Creative Commons is the coolest thing
Jag tror att det är vägen framåt för Creative Commons att stora sajter använder licenserna att förkortningar och symboler blir välspridda så att de finns tillgängliga ständigt i vår internet-vardag. I varje sökning på Google, i samband med bilder så att CC blir lika välkänt som c med en ring runt.