Varför CC?

Creative Commons handlar om att ge de som skapar och de som vill använda andras skapande möjligheter att mötas, ge möjligheter att skapa en kreativ gemenskap. Creative Commons handlar om att ge möjligheter för att dig att få använda, sprida och bearbeta andras skapande lagligt.

Men varför ska man göra det?

Creative Commons av Kristina Alexanderson CC (by,sa)

Ibland kan ett citat hjälpa oss att förstå vikten av att dela, att få sprida och använda andras skapande. Fick detta idag:

“Thousands of candles can be lit from a single candle, and the life of the candle will not be shortened.Happiness never decreases by being shared”

Citatet är hämtat från Buddah, och ger en bild av de möjligheter som Creative Commons kan ge.