Wikipedia Academy i Lund

Det kommer en spännande konferens i Lund i november ordnad av Lunds universitet och Svenska Wikimedia. Den 12-13 november kommer Wikipedia Academy hållas i Lund – lite om konferensen:

Hur kan Wikipedia användas för vetenskaplig kommunikation? Kan Wikipedia användas som ett pedagogiskt verktyg? Kan vi lita på Wikipedia? Och hur gör man för att skriva i Wikipedia?

Det är några av frågorna som kommer att tas upp under Wikipedia Academy, en tvådagarskonferens arrangerad av Svenska Wikimedia och Biblioteksdirektionen vid Lunds universitet.

Bland presentationerna finns:

Staffan Lindeberg (Lunds universitet) pratar om Vetenskaplig kommunikation och källkritik

Martin Rundkvist
(bloggande arkeolog) pratar om Inclusion/exclusion. Hur obskyra saker får man skriva om i Wikipedia?

Henrik Norinder (LU), Olof Sundin (LU), Helena Francke (Högskola i Borås), Jonas Svensson (Högskolan i Halmstad), Dainis Dravins (LU) & Johan Elmfeldt (Malmö Högskola) presenterar olika projekt/synpunkter om källkritik i wikipedia samt dess användning i undervisningssituationer.

Lars Ilshammar avslutar det hela med en presentation om Wikipedia ur ett demokratiperspektiv

Som det ser ut nu kommer det vara ett spännande möte – sprid gärna informationen…