Digital elevkompetens

Om du börjat använda EU:s självskattningsverktyg SELFIE, kanske du som jag funderat på översättningen av H7 under ”Elevers digitala kompetens” (Område H). Svarsalternativen använder en femgradig Likert-skala. H1 Säkert agerande: På vår skola lär sig eleverna att agera på nätet … Läs mer

Är det möjligt för sjuåringar att begripa Creative Commons? #cc10

Pls keep me warm av K. Alexanderson CC (by) Vem är du? Jag heter Anki Demred Klinga och jag jobbar i Ystad. Jag har en delad tjänst som klasslärare i klass 2A på Backaskolan och som it-pedagog i kommunen. I Webbstjärnans regi … Läs mer