Akademiska uppsatser

Det har publicerats några akademiska uppsatser kopplade till frågor som Creative Commons och vi samlar dem här:

Karl Jonsson och Stellan Björnesjo examensarbete ISO-8859-1”Creative Commons licenser i svensk rätt En analys av tillämpligheten samt anpassning till svensk rätt, 2005

Moa Bergsten STIM_and_Creative Commons_Licensing 2009

Arwid Lund och Rikard Larsson ISO-8859-1”UpphovsrŠätten i det generella intellektets era – en ideologikritisk analys av fyra svenska aktöršer, 2008

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *