Vi behöver en mycket mer tillåtande attityd till remix #cc10

Lucy in the sky with diamonds av K. Alexanderson CC (by)

Vem är du?

Joakim Jardenberg, VD för utvecklingsbolaget Mindpark. Senior konsult, affärsängel och do good shit-evangelist.

Varför använder/är du engagerad i Creative Commons?

För mig är det helt självklart att vi behöver en mycket mer tillåtande attityd till remix och återanvändning av våra verk. Jag producerar själv oerhörda mängder texter, bilder och video – och har aldrig upplevt något annat än positiva effekter av det.

I ett vidare perspektiv driver jag också frågan att material skapat med gemensam finansiering, via tex public service eller som en del av det offentliga Sverige, självklart ska vara fritt för alla att använda.