Bidra till Wikimedia Commons – delta i Wiki loves monuments

Wikipedia arrangerar sin årliga fototävling, som pågår under september. Syftet är att berika Wikimedia Commons med fler bilder på vårt gemensamma kulturarv. Det är en möjlighet för alla som bidrar att berika Commons med fler bilder som är fria och tillgängliga under Creative Commons.

Tävlingen går ut på att du ska fotografera olika kulturskatter. På sajten Wiki loves monuments står  följande om tävlingen:

Under hitta monument finns länkar till de kulturminneskyddade minnemärken som finns i Sverige och som ingår i tävlingen.

 

Det rör sig om kulturminnesmärkta byggnader, kyrkor, k-märkta fartyg och fornminnen.

 

Tävlingen kommer att ha tre tävlingskategorier:

    • Byggnader: byggnader som finns i Bebyggelseregistret.
    • Fornminnen: fornminnen som finns i Fornminnesdatabasen.
    • Fartyg: k-märkta fartyg.

Uppgiften i tävlingen är att fotografera minnesmärkerna och ladda upp bilder till Wikimedia Commons, den fria bilddatabasen där alla bilder som Wikipedia (och vem som helst som vill) använder finns.

Ett enkelt sätt att pröva på Creative Commons licenser är att delta i Wiki loves monuments, och samtidigt får du en möjlighet att tävla och berika Wikimedia Commons med fler goda bilder och bildskatter.

Så delta i Wiki loves monument, tävlingen pågår under september 2012.