Public Domain på svenska och andra översättningar

De svenska Creative Commons-licenserna lanserades 2005 och i samband med detta översatte vi även en del informationsmaterial och licensväljarenCreativeCommons.org. Sedan dess har en del ändrats på de engelska sidorna och flera CC-verktyg har tillkommit. Vi har därför ägnat de senaste månaderna åt en översyn av de svenska översättningarna och nu är de flesta uppdateringarna ”live”.

Förutom diverse uppdateringar finns numera Public Domain Mark (PDM) och CC0 på svenska. PDM är ett sätt att märka verk som är fria från upphovsrätt och används främst för verk vars skyddstid har gått ut. CC0 är ett verktyg för att avsäga sig sin upphovsrätt. Det är dock egentligen inte är möjligt enligt svensk lag att avsäga sig sin upphovsrätt men verktyget används för att avsäga sig sin rätt så långt det är möjligt enligt tillämplig lag.

Vi är tacksamma för kommentarer på översättningarna. Maila info@creativecommons.se om du hittar några fel, eller varför inte gå med i översättningsteamet.