Creative Commons Sverige, vilka är vi?

I arbetet med att skapa ett nytt utseende för vår webbplats har jag arbetat mycket med om-sidan. Jag har ställt mig frågan: Hur ska vi presentera oss? Jag har funderat kring hur jag ska berätta vilka vi är och varför håller vi på med Creative Commons.

För att få svar så ställde jag några frågor till oss som är aktiva i Creative Commons Sverige: Vem är du? Hur kommer det sig att du är engagerad i Creative Commons? Vad är Creative Commons för dig? Och utifrån de svar jag fick har jag skrivit ihop om-sidan. Men när jag skrivit om-sidan insåg att både Karl och Mathias hade berättat mycket mer, som jag också ville berätta så här kommer lite mer om oss och om vårt engagemang.

Creative Commons Sverige

Creative Commons Sverige består av tre personer: Mathias Klang, Karl Jonsson och Kristina Alexanderson. Vi arbetar alla med Creative Commons ideellt och frivilligt. Det främsta syftet med Creative Commons Sverige är att se till att Creative Commons licenserna finns tillgängliga på svenska, samt hjälpa till att sprida kunskap kring licenserna och hur de kan användas, samt hur de används.

Vilka är vi?

Mathias Klang är Creative Commons Sveriges projektledare. Han är 44 år och verksam som forskare och universitetslektor på Universitet i Göteborg och Högskolan i Borås.  Mathias intresse för Creative Commons startade när han som forskare skrev om fri programvara och licensfrågor. Här väcktes Mathias intresse för licensfrågor och när han blev tillfrågad av Michael Pawlo, som till en början ledde arbetet med Creative Commons i Sverige, om han kunde tänka sig att ta över ansvaret för implementeringen av licenserna, sa Mathias:

– Ja, det kan jag tänka mig.

Sedan översatte Mathias tillsammans med Karl Jonsson licenserna till svenska.

Karl Jonsson är licensansvarig för Creative Commons Sverige. Karl är 35 år, verksam som jurist i Göteborg, familjen består av sambo och två katter. Karl kom först i kontakt med Creative Commons under sin studietid. I flera av de kurser som han läste var både Lessig och Stallman kurslitteratur. I samband med sitt examensarbete ”Creative Commons licenser i svensk rätt En analys av tillämpligheten samt anpassning till svensk rätt kom Karl att utreda om de amerikanska Creative Commons licenserna skulle kunna användas i det svenska rättssystemet. När han sedan var klar med examensarbetet översatte han och Mathias Creative commons licenserna till svenska. De första svenska licenserna kom 2005.

Mitt intresse för Creative Commons kom långt senare och jag har en helt annan ingångsvinkel. Jag heter Kristina Alexanderson, är 40 år, arbetar som projektledare för Internet i skolan, samt är Creative Commons Sveriges skolombudsman. Jag kom första gången i kontakt med Creative Commons våren 2009, och fattade inte ett smack. I mina ögon var Creative Commons hopplöst svårt och omöjligt att förstå. Min slutsats var att det är ett märkligt licenssystem som säger att syfte är att vara lätt att använda, lätt att förstå. Men efter att ha gått i närkamp med licenserna, villkoren, prövat använda dem själv och tillsammans med elever så insåg jag att det här är något som jag tror på, är nyfiken på, vill sprida och blev engagerad i arbetet med Creative Commons.

Jag ställde även frågan om varför Mathias och Karl är engagerade i Creative Commons och fick följande svar:

Allt är Lessigs fel, börjar Karl, jag minns att jag såg ett klipp från 2002 där han pratade om att all kultur skapas i förhållande till tidigare skapad kultur, att allt skapande är beroende på tidigare generationers skapande, och när jag hörde det tänkte jag:

-Det här tror jag på. Så är det. Allt är Lessigs fel.

Det som fascinerar mig med Creative Commons är de möjligheter som skapas och hur de utmanar föreställningar kring varför vi skapar, säger Mathias. Våra föreställningar om att människors skapande bara är beroende av pengar, men när så många använder Creative Commons för att fritt dela det de skapar då visar Creative Commons att det finns fler och andra incitament till att vi vill dela med oss av det vi gör. Orsakerna kan vara många, kanske är det självförverkligande, att få dela med sig, att få vara del av ett större sammanhang. Det fascinerar mig med Creative Commons.

Mitt engagemang för Creative Commons bygger i mångt och mycket på en idé om att jag vill ge alla möjligheter att använda andras skapande i förhållande till sitt skapande, samtidigt vill jag ge så många som möjligt kunskaper och möjligheter att pröva och använda Internets möjligheter.

Varför gör vi det här? Undrade jag slutligen? Det roliga är att här kom samma svar från oss alla tre:

-Det är en del av vår nördighet. Vi tycker helt enkelt att Creative Commons är en bra idé.