Vad skiljer dem åt, alla dessa Commons?

Jag har bett Johan Carlström som tidigare har gästbloggat här hos oss på Creative Commons att få återpublicera hans blogginlägg Alla dessa Commons vad är skillnaden från hans blogg Deadsession. Inlägget handlar om skillnaden mellan verk som ligger i allmänningen och de som licensieras under Creative Commons. Johan klargör väldigt tydligt och klart så jag låter hans inlägg berätta. Inlägget publiceras under Creative Commons licensen Erkännande-Dela lika.

Kristina Alexanderson

Ibland upplever jag att det finns en förvirring mellan olika begrepp som använder ordet Commons. ”Commons” (betyder ung. ”allmän”, ”gemensam”) är ett begrepp som beskriver en typ av fritt material men detta innebär inte att Creative Commons, Flickr Commons och Wikimedia Commons är likställda eller på samma nivå. Jag ska här försöka att reda ut begreppen.

Creative Commons

Creative Commons (CC) är en fri licensmodell där upphovsrättsinnehavaren själv kan bestämma hur andra får använda materialet utifrån ett antal förutbestämda kriterier. Till licenserna finns små ikoner som gör det tydligt vad som gäller för varje individuell bild. Läs mer om de olika licenserna. Det är t ex möjligt att använda Creative Commons för att tala om för användaren att denna får använda material i ickekommersiella sammanhang. Creative Commons utgår ifrån upphovsrätten vilket innebär att det inte går att CC-märka foton där skyddstiden gått ut.

Wikimedia Commons (WC)

Wikimedia Commons innehåller drygt 7,8 miljoner mediafiler (bild, film, ljud) som bl a används i Wikipedia. Wikimedia Commons är en webbplats men många besökare och en bland flera webbplatser där man kan tillgängliggöra bildmaterial.

Bilder som används i Wikipedia ska laddas upp på Wikimedia Commons. För att en bild ska kvalificera sig så måste den vara fri att användas av alla (vilket inkluderar kommersiellt bruk). När man tillgängliggör t ex ett foto via WC väljer man någon av följande licenser vilket i korthet innebär att man släpper bilden för fri användning:

 • Public domain – Bildens skyddstid har gått ut. Märkningen på WC för Svenskt Public domain-material hittar du här.
 • Upphovsrättsinnehavaren licensierar ut bilden under:
  • Creative commons – Attribution -bilden är fri att använda och manipulera så länge upphovsrättsinnehavaren nämnd så som denna vill.
  • Creative Commons – Attribution-ShareAlike – Bilden är fri att använda och manipulera så länge upphovsrättsinnehavaren nämns samt eventuellt nya verk licensieras ut under samma licens.
  • GFDL(GNU Free Documentation License) – Bilden är fri att använda och manipulera så länge upphovsrättsinnehavaren nämns, kräver dock att man bifogar licenstexten vilket kan vara komplicerat om man t ex vill använda ett fotografi.
  • FAL (Free Art License) – Bilden är fri att använda och manipulera så länge upphovsrättsinnehavaren nämns, även här krävs att man bifogar licenstexten

Läs mer om licensval på WC här. Tillåter du endast ickekommersiell användning av ditt material så kvalificerar sig materialet alltså inte för Wikipedia/Wikimedia.

Än så länge är det två svenska minnesinstitutioner som tillgängliggjort bildmaterial via Wikimedia Commons, Regionarkivet i Göteborg samt Nordiska museet. I båda fallen handlar det om foton där skyddstiden har gått ut, dvs det har gått 70 år sedan upphovsmannen dog. Det finns flera europeiska institutioner som lagt ut bilder på Wikiemdia t ex tyska Deutsche Fotothek samt nederländska Tropenmuseum. Här finns en lista på samtliga institutioner som tillgängliggör foton via Wikimedia Commons.

Alla foton och illustrationer på Wikimedia Commons är alltså fria att använda så länge man följer det som står i licensen som följer med bilderna. Jag uppmuntrar alltid att länka tillbaka till källan om bilden publiceras på nätet, på detta sätt underlättar det för besökaren att söka vidare på egen hand.

Flickr Commons

Foto: National Media Museum, UK

Flickr Commons är en del av Flickrs webbplats där kulturinstitutioner kan tillgängliggöra historiskt bildmaterial. För att vara aktuell för Flickr Commons så gäller följande:

 1. The copyright is in the public domain because it has expired;
 2. The copyright was injected into the public domain for other reasons, such as failure to adhere to required formalities or conditions;
 3. The institution owns the copyright but is not interested in exercising control; or
 4. The institution has legal rights sufficient to authorize others to use the work without restrictions.“ (källa)

Fotografierna läggs alltså inte ut på Flickr Commons under en Creative Commonslicens utan de ska vara fria att använda utan restriktioner. Varje institution länkar till sina egna ”rights statements” där de kan förklara rättigheterna lite mer ingående.

Riksantikvarieämbetet lägger sedan mars 2009 ut bilder på Flickr Commons där skyddstiden gått ut och där bilderna är fria att använda. Dessa går även att använda i Wikimedia Commons men inte under en Creative Commonslicens eftersom detta skulle begränsa användarens rätt till bilden då Creative Commons utgår ifrån att det finns en upphovsrätt. Idag är RAÄ enda svenska institution som lägger ut bilder på Flickr Commons men väntetiden ska enligt uppgift vara lång och flera svenska institutioner är på gång.

Creative Commons på ”vanliga” FlickrTofta beach, Gotland, November 2010 by carlstr, on Flickr

Det går att licensiera ut bilder under valfri CC-licens på Flickr. Det är således möjligt för en institution att lägga ut bilder under t ex Attribution-ShareAlike på både Wikimedia Commons och Flickr (men inte på Flickr Commons). I dagsläget går det dock inte att märka upp fritt material på ett bra sätt som man kan via Flickr Commons. Om Flickr implementerade Public Domain Mark skulle det underlätta.

Det finns flera svenska minnesinstitutioner som lägger ut foton via ”vanliga” Flickr, t ex Spårvägsmuseet och Statens maritima museer. Dessa har även valt att använda Creative Commons för att underlätta återanvändning. Bra! Kristina Alexanderson har gjort en bra sammanställning över svenska Flickr-institutioner på sin blogg.

Tack Johan för att du är så generös och låter oss återpublicera ditt inlägg./K

2 svar på ”Vad skiljer dem åt, alla dessa Commons?

 1. Pingback: Upphovsrätten är en intressant sak :) | Kristina Alexandersons blogg

 2. Pingback: Pömsig, men lite kär ♥ « TinaO

Kommentarer är stängda.