CC-licensen följer med verket, lika länge som upphovsrätten

Det här inlägget är en återpublicering av Creative Commons dilemma eller vem ska man tro på? från Kristina Alexandersons blogg, den 9 augusti 2010.

Jag älskar Flickr! Hela sajten bygger på en grym idé att ge mig möjligheten att ”njuta”, smaka, ta del av andra bilder. Jag njuter, jag använder, jag smakar, jag känner, jag tittar, jag luktar på andras bilder. Och jag har hittat många bra bilder och somliga har blivit favoriter, som Stéfan och som Balakov. Båda fotograferna har jag använt bilder av. Bilder som de så generöst har valt att dela med sig av, båda under Creative Commons.

När jag laddar ner bilder från flickr, (för det gör jag), så har jag infört ett system där jag skriver ner bildens titel, fotografens alias och CC licens. För att jag enkelt ska kunna ange det när jag använder bilderna i presentationer, i bloggen, i livet…

Idag sitter jag och ska göra en presentation till Webbstjärnan om tävlingen och vad den innebär, vem som står bakom etc. Jag tvekar i mitt bildval och tänker jag kanske ska köra lite Lego idag. Och jag vet att Balakovs har bra Legobilder så jag kollar in hans fotoström, för jag har använt hans bilder förut, och jag gillar hans bilder och jag får sprida dem eftersom de ligger under Creative Commons. Jag har till exempel gjort det i inlägget En övning inför nationella provet en se en underbar bild av Balakov och under CC (by,nc).

Fast när jag kommer in i hans fotoström upptäcker jag att alla bilder som jag tidigare använt ligger under (c) Copyright. Men minns jag fel? Vad? Hur kan detta hända? Va? CC-licensen ska ju gälla lika länge som upphovsrätten hur kan detta vara möjligt…

Då minns jag TechnoLlamas inlägg Flickr, stock photography and Creative Commons där han skriver om just att ändra ett verk från Creative Commons till Copyright och hans utgångspunkt handlar om

”Getty Images, the stock photography giant, has decided to tap into the great resource offered by Flickr, and has announced that it will be using pictures taken by the community to offer realistic and authentic pictures that will act as an antidote to stock photography that is “too fake”.”

Det intressanta i inlägget är diskussionen kring om jag som valt att licensiera mitt verk under CC kan ändra mig och göra det till Copyright och det utreder TechnoLlama så här:

In the FAQ that explains the new arrangements, Getty answers the question of Creative Commons interaction:

Can I license my Creative Commons content?
There is a chance one of your Creative Commons-licensed photos may catch the eye of a perceptive Getty Images editor. You are welcome to upload these into the Flickr collection on Getty Images, but your contract requires that all images you place with Getty Images be licensed exclusively through them. So, if you proceed with your submission, switching your license to All Rights Reserved (on Flickr) will happen automatically. Any image selected to be part of the Flickr Collection on Getty Images that had been in Creative Commons will automatically be designated for Royalty-Free licensing.

If you’re not cool with that, that’s ok. It just means that particular photo will need to stay out of the Flickr collection on Getty Images.”

There are of course several questions about this. Is this legal? Does this violate existing Creative Commons licensing practices? Well, no, this is legally sound, but perhaps ethically suspect. Allow me to elaborate.

One of the questions I have heard asked in light of this deal is that Creative Commons licences are irrevocable (CC calls it non-revocable, I never really understood the difference). This is because the licence grant states that:

“License Grant. Subject to the terms and conditions of this License, Licensor hereby grants You a worldwide, royalty-free, non-exclusive, perpetual (for the duration of the applicable copyright) license to exercise the rights in the Work” [… italics mine]

What this means is that whenever you licence something with Creative Commons, and as long as the licensee fulfils the terms of the licence, they can continue using the work in perpetuity, or in practical terms, until the copyright expires. Does this mean that you cannot change your mind? No, it only means that once a licensee is using the work, their right to use the work cannot be revoked. CC explains it better here:

“What if I change my mind?
This is an extremely important point for you to consider. Creative Commons licenses are non-revocable. This means that you cannot stop someone, who has obtained your work under a Creative Commons license, from using the work according to that license. You can stop offering your work under a Creative Commons license at any time you wish; but this will not affect the rights associated with any copies of your work already in circulation under a Creative Commons license. So you need to think carefully when choosing a Creative Commons license to make sure that you are happy for people to be using your work consistent with the terms of the license, even if you later stop distributing your work.”

Let’s use this blog as an example, which is licensed under a Creative Commons licence. Imagine a teacher finds my posts exceptionally insightful and witty (why wouldn’t they?) and decides to take some of the content, put it together into a collection of TechnoLlama’s Greatest Hits, make them into a pdf file and distribute them to their students under the same licence. They are entitled to do all of these things under the terms of the CC licence. Now imagine one day I decide that all of this free culture stuff is just not worth it, it is time to make the blog pay damnit, and change the terms of the blog to make it “All Rights Reserved”, and turn the entire blog into a book. While I have closed the blog for future users, those who re-used the content already can continue to do so, not only that, the teacher can continue distributing the pdf of “TechnoLlama’s Greatest Hits” online, as long as it is done non-commercially and it is shared using the same licence. This is what non-revocable means. Will that pdf compete with my book? Sure it will, but that was the risk I took when I licensed under a CC licence.

The reason for the non-revocable nature of the licences is one of security for licensees. It would be difficult to use any CC content if I thought that the content acquired under good faith could be revoked by the creator at any moment and without notice.

För att sammanfatta. Ja, jag kan ändra verket från CC till (c). Men eftersom en Creative Commons licens så att säga följer med verket lika länge som upphovsrätten och den går inte att ändra för det verk som jag har laddat ner och det är ok att jag sprider verket vidare under de villkor som angetts i licensen.

Det innebär att jag som har bilder av Balakov i min dator som är licensierade under CC (by,nc) kan fortsätta att använda dem, under samma licens. Men frågan jag ställer mig är: Vem kommer att tro på mig, när de tittar på de länkar som jag lägger till bilderna? Och hur kan jag bevisa att bilden som jag laddade ner låg under CC när jag laddade ner den, när exakt samma bild idag ligger under en (c) Copyright?

Till min presentation väljer jag att arbeta med en annan fotografs bilder istället. Jag väljer att använda Don Solo:s legobilder istället. De är också grymma!

Men jag fortsätter att undra…