CC0

Creative Commons inbjuder till diskussion om ”CC0”. CC0 är ett nytt initiativ som består av två delar.

  • CC0 Waiver är ett sätt att avsäga sig sin rättigheter till ett visst verk.
  • CC0 Assertion är ett sätt att signalera att ett visst verk är public domain, tex därför att skyddstiden gått ut, vilket annars inte är lätt att veta.

Tanken är att även dessa ”licenser” skall internationaliseras och vara giltiga i så många länder som möjligt. Delta gärna i diskussionerna på listan cc-licenses.